Zwaard van Damocles voor Zandvoortse wethouder Liesbeth Chalik

ZANDVOORT – Als politiek geïnteresseerde volg ik natuurlijk het wel en wee van de grootste politieke partij, de Ouderen Partij Zandvoort (OPZ). Maar wat de poppenkast mij op 3 maart 2016 in het Zandvoortse raadhuis liet zien, was ongekend. De poppenkast rond de OPZ is natuurlijk al begonnen in 2010, het jaar dat raadslid Jerry Kramer bedreigt werd door de schoonzoon van de inmiddels een jaar geleden overleden OPZ fractievoorzitter Carl Simons die destijds aangaf zijn positie binnen de OPZ te beraden.

Door Cor Draijer

Wat daarna volgde is een periode van instabiele politiek binnen de gemeente Zandvoort waaraan de OPZ debet is. In 2010 was de VVD vertegenwoordigt met 5 zetels en de OPZ had er 3 en vier jaar later was het zomaar andersom waardoor de OPZ in 2014 de grootste partij werd. Wat er vanaf 2014 volgde is voor de OPZ het ene na het andere politieke drama. Veel leden stonden op de kieslijst maar hadden nooit gedacht nog eens als raadslid zitting te nemen op het Zandvoortse pluche. Nadat wethouder Han Cohen op schandalige wijze was weggestuurd voor iets wat achteraf gewoon mocht (een schoonheidssalonnetje wat zijn dochter in zijn tuinhuisje uitbaatte), waarbij de motie van wantrouwen door zijn eigen partij werd ondersteund, ging de stoelendans voor OPZ-zetels van start. Niet dat de OPZ-leden in de rij stonden; de meeste wilden juist niet.

Nadat Carl Simons op 75-jarige leeftijd kwam te overlijden, moest men de procedure volgen waardoor de eigen afgezette wethouder de eerstvolgende rechthebbende was op de vrijgekomen raadszetel. Uiteraard en geheel begrijpelijk nam Cohen deze zetel aan maar sloot zich niet aan bij de OPZ vanwege de gesteunde motie van wantrouwen door zijn partij vanwege het in gebruik zijnde tuinhuisje. Een gebruik wat inmiddels getoetst is en wat geen enkel probleem is, waardoor inmiddels gesteld kan worden dat met het ondersteunen van de motie van wantrouwen door de OPZ, er een politieke dwaling is geweest met verstrekkende gevolgen.

Nadat Liselot de Jong-Jansen ook haar raadlidmaatschap aan de wilgen had gehangen, zakte de partij weg in het Zandvoortse drijfzand. Inmiddels kan gesteld worden dat coalitie (9 zetels) en oppositie (8 zetels) lijnrecht tegenover elkaar staan, want afgelopen donderdag ontaardde dit in (alweer) een motie van wantrouwen tegen de volgende OPZ-wethouder Liesbeth Chalik vanwege het achterhouden van essentiële informatie over de samenstelling van een groep statushouders. Naar verluidt komt er 1 paviljoen in kindertehuis Het Spalier vol te zitten met Eritrese vrouwelijke alleenstaande statushouders. Wat nu opviel in het debat is, dat de raadsleden Eg (Eggie) Poster, Freek Veldwisch en Leo Steegman HELEMAAL NIKS te zeggen hadden in de drie termijnen van het debat en wel 6 schorsingen. Alle partijen waren aan het woord maar de drie aanwezige raadsleden van OPZ schoten de eigen wethouder niet te hulp, hetzelfde gebeurde al eerder toen er over een tuinhuisje(…) urenlang werd gediscussieerd door de gemeenteraad.
Overigens, de OPZ heeft 4 raadsleden maar voormalig OPZ-partijvoorzitter en thans penningmeester Bob de Vries had zich afgemeld wegens ziekte. Het opmerkelijke is nu echter dat Bob de Vries door verschillende Zandvoorters op donderdagavond 3 maart jl. is gesignaleerd bij strandpaviljoen PlaZand toen hij daar gezellig zat te eten met zijn vrouw, terwijl er tegen zijn eigen OPZ-wethouder op hetzelfde moment een motie van wantrouwen werd besproken door een incomplete raad (Bob de Vries is ook raadslid maar nam zijn verantwoordelijkheid niet) waarbij diverse raadsleden terug moesten komen van vakantie.
Als ik Liesbeth Chalik was, zou ik nog even mijn positie gaan beraden, aangezien de OPZ-oprichter, voormalig partijvoorzitter en thans penningmeester van de OPZ, de heer De Vries, een etentje belangrijker vindt dan een motie van wantrouwen af te stemmen, de overige raadsleden er voor spek en bonen bijzitten en niet meedoen aan het debat terwijl het onderwerp notabene betrekking heeft op hun eigen wethouder. Immers, door het ontbreken van Bob de Vries bleven de stemmen hangen op 8 tegen 8 en komt de motie van wantrouwen wederom op de agenda van de gemeenteraad. Ik ben erg benieuwd of Bob de Vries er dan wel is. Het moet voor wethouder Chalik dan ook vreselijk zijn dat er een zwaard van Damocles boven haar hoofd hangt. Het zal maar gebeuren dat een OPZ-raadslid per ongeluk verkeerd stemt of ineens van mening verandert, zoals eerder is gebeurd bij de komst van statushouders in kindertehuis Het Spalier.
Immers, Eg Poster gaf eerder aan en tot twee keer toe voor een krant en een keer op de radio, er niets voor te voelen dat er statushouders zouden komen in het Spalier maar op het moment suprême bij stemming bleek de volledige OPZ-fractie ineens geen probleem meer te hebben met statushouders in kindertehuis Het Spalier. Iets wat overigens ook nog een staartje gaat krijgen omdat volgens het bestemmingsplan dit helemaal niet mag. Iedere willekeurige burger kan dan een verzoek tot handhaving indienen want de gemeenteraad heeft in deze regeerperiode nog aangegeven geen andere mogelijkheden te willen dan zorg voor kinderen op deze locatie. En het bestemmingsplan is als zodanig vastgesteld. Moet dit veranderd worden dan MOET er een inspraak-procedure volgen en zijn we jaren verder.

Met het huisvesten van statushouders gaat dit nu tegen het bestemmingsplan in en de Zandvoortse gemeenteraad schijnt de eigen vastgestelde regels aan haar laars te lappen. Ik voorzie dat ook hier weer een rechter aan te pas dient te komen. Immers, het bestemmingsplan is een juridisch bindend document voor zowel de overheid als burgers en bedrijven. In een bestemmingsplan worden de gebruiks- en de bouwmogelijkheden vastgelegd voor een gebied. En dat is in het bestemmingsplan Kostverlorenstraat En Omgeving in ieder geval geen opvang voor statushouders in kindertehuis Het Spalier.

spalier bld14134

Opening “Het Spalier” in 2001. Foto: André Lieberom

 

Category: Schrijfsels
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
One Response
  1. mia says:

    vrees dat zij toch blijft zitten.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>